GIỚI THIỆU
Luật sư Thành viên

  • Luật sư Thành viên Bùi Quang Nghiêm

Luật sư Bùi Quang Nghiêm là Giám đốc Điều hành và là người sáng lập một trong những Văn phòng luật sư đầu tiên của Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh từ năm 1993; tốt nghiệp khoa luật trường Đại học Tổng Hợp Martin Luther tại Halle, Cộng hòa Liên bang Đức vào năm 1986; bắt đầu hành nghề luật với tư cách là luật sư tư vấn cho Leaprodexim, một doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam. Luật sư Bùi Quang Nghiêm trở thành thành viên của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1989 - khi Pháp lệnh luật sư đầu tiên của Việt Nam có hiệu lực, và là một trong những luật sư được cấp thẻ hành nghề luật sư đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như ở Việt Nam; là Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2001 và là Ủy viên Hội chống gian lận thương mại và Hỗ trợ người tiêu dùng TP. Hồ Chí Minh (AFCA). 
Luật sư Bùi Quang Nghiêm có kinh nghiệm vững chắc và chuyên nghiệp về tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực đầu tư nước ngoài, hợp đồng kinh tế, các tranh chấp kinh tế, dân sự, lao động và là một trong những luật sư hàng đầu về tố tụng hình sự, dân sự, thương mại và lao động.
Luật sư Nghiêm nói tiếng Việt, tiếng Đức và tiếng Anh.

  • Luật sư Thành viên Nguyễn Chính

Luật sư Nguyễn Chính tốt nghiệp khoa luật trường Đại học Tổng hợp Martin Luther tại Halle, Cộng hòa Liên bang Đức vào năm 1987. Luật sư Nguyễn Chính là thành viên của Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1989 và cũng là một trong những luật sư được cấp thẻ hành nghề luật sư đầu tiên ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng như ở Việt Nam. Luật sư Nguyễn Chính bắt đầu hành nghề luật với tư cách là luật sư của Công ty Dịch vụ đầu tư nước ngoài FISC, thuộc Bộ Kinh Tế Đối Ngoại từ năm 1989 khi Việt Nam bắt đầu thực hiện chính sách cải cách và mở cửa cùng với việc ban hành Luật Đầu Tư Nước Ngoài lần đầu tiên tại Việt Nam. Từ năm 1992 đến năm 1997, Luật sư Nguyễn Chính làm việc cho Tilleke & Gibbins Consultant Ltd, là hãng luật nước ngoài đầu tiên được cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Từ năm 2001 đến 2006, Luật sư Nguyễn Chính là Luật Sư Trưởng của Tập đoàn Unilever tại Việt Nam. Luật sư Nguyễn Chính chính thức hoạt động với tư cách là Luật sư Thành viên của Công ty Luật Hợp Danh Nghiêm & Chính từ năm 2007. Từ năm 2004 đến nay Luật sư Nguyễn Chính là Trọng tài viên của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) bên cạnh Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI). 
Luật sư Nguyễn Chính là luật sư chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm vững chắc về tư vấn luật doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài, hợp đồng thương mại quốc tế, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, mua bán công ty, luật cạnh tranh, đại lý thương mại, lao động, đặc biệt là tư vấn pháp lý cho hoạt động hàng ngày của các doanh nghiệp. Với tư cách là trọng tài viên của VIAC, Luật sư Nguyễn Chính đã tham gia xét xử nhiều vụ việc trọng tài thương mại trong nhiều năm qua. Năm 1997, Luật sư Nguyễn Chính đã thành công trong việc trợ giúp pháp lý để yêu cầu Tòa án Hồng Kông đã công nhận và cho thi hành một phán quyết của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam yêu cầu 1 công ty Hồng Kông thanh toán nợ tiền hàng nhập khẩu của 1 công ty Việt Nam.   
Luật sư Chính nói tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Đức
BẢN TIN HOẠT ĐỘNG
 
Bản quyền thuộc
CÔNG TY LUẬT HỢP DANH NGHIÊM & CHÍNH
Địa chỉ: 8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3821 2351 – 3821 5683 - Fax: (08) 3821 3370
Email: info@nghiemchinh.com
Powered by VNH - Viet New Horizon