Luật Sư Ngô Đình Trấn
 
Luật sư Trấn tốt nghiệp Khoa Luật Trường Đại Học Tổng Hợp Moldova (Liên xô cũ) năm 1984. Luật sư Trấn được bổ nhiệm làm thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam từ năm 1990. Từ năm 1990 đến năm 1995, tham gia xét xử phúc thẩm tại Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội. Từ năm 1995 đến năm 2007, tham gia xét xử phúc thẩm tại Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Luật sư Trấn nghỉ hưu từ tháng 9/2007 và trở thành luật sư thuộc Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 1/2008. Luật sư Trấn làm việc tại Công ty Luật Hợp Danh Nghiêm & Chính từ tháng 3/2009. Luật sư Trấn có kinh nghiệm tố tụng và tư vấn trong lĩnh vực hình sự, dân sự, kinh tế, lao động, hành chính.
Luật sư Trấn nói tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Hoa và tiếng Việt.
BẢN TIN HOẠT ĐỘNG
 
Bản quyền thuộc
CÔNG TY LUẬT HỢP DANH NGHIÊM & CHÍNH
Địa chỉ: 8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3821 2351 – 3821 5683 - Fax: (08) 3821 3370
Email: info@nghiemchinh.com
Powered by VNH - Viet New Horizon