Luật sư chủ chốt, Thạc sĩ Luật Trần Kim Ngân
 
Luật sư Kim Ngân tốt nghiệp trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2002, lấy bằng Thạc sĩ Luật vào năm 2005 và là thành viên của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2007. Luật sư Kim Ngân đã đảm nhiệm công việc pháp chế tại tại tập đoàn thực phẩm Massan từ năm 2002 đến 2005, sau đó làm việc cho Ngân hàng SEABANK từ 2005 đến 2006. Luật sư Kim Ngân có nhiều kinh nghiệm vững chắc tư vấn trong các lĩnh vực về lao động, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, tái cấu trúc công ty và các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp. Ngoài việc tư vấn pháp lý, Luật sư Kim Ngân cũng đã tham gia giải quyết nhiều vụ việc tranh chấp về chứng khoán, bảo lãnh ngân hàng và tranh chấp thành viên công ty.
Luật sư Ngân nói tiếng Việt và tiếng Anh.
 
BẢN TIN HOẠT ĐỘNG
 
Bản quyền thuộc
CÔNG TY LUẬT HỢP DANH NGHIÊM & CHÍNH
Địa chỉ: 8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3821 2351 – 3821 5683 - Fax: (08) 3821 3370
Email: info@nghiemchinh.com
Powered by VNH - Viet New Horizon