Luật sư chủ chốt Vũ Thanh Ly
 
Luật sư Thanh Ly tốt nghiệp Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2001 và là thành viên của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2003. Năm 2002, luật sư Thanh Ly đã tham gia tư vấn cho một tổ hợp các ngân hàng lớn đồng tài trợ cho dự án khách sạn Park Hyatt tại Thành phố Hồ Chí Minh. Luật sư Thanh Ly đã tham gia giải quyết nhiều vụ việc tranh chấp pháp lý liên quan đến cổ phần, cổ phiếu, chứng khoán, tranh chấp thành viên, mua bán và sáp nhập công ty. Luật sư Thanh Ly đặc biệt có nhiều kinh nghiệm tư vấn trong các lĩnh vực về ngân hàng, thuế, tài chính, thương mại, lao động và tố tụng. 
Luật sư Ly nói tiếng Việt và tiếng Anh.
BẢN TIN HOẠT ĐỘNG
 
Bản quyền thuộc
CÔNG TY LUẬT HỢP DANH NGHIÊM & CHÍNH
Địa chỉ: 8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3821 2351 – 3821 5683 - Fax: (08) 3821 3370
Email: info@nghiemchinh.com
Powered by VNH - Viet New Horizon