Luật sư chủ chốt Bùi Đức Trường
 
Luật sư Đức Trường tốt nghiệp trường Đại học Luật Hà Nội năm 1997 và Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội vào năm 1998. Luật sư Đức Trường là thành viên của Đoàn Luật sư TP. Hà Nội từ năm 2002. Luật sư Đức Trường đã làm việc Công Ty Luật Hà Nội và được bổ nhiệm là trưởng chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh từ năm 2002 - 2006. Từ năm 2006 - 2008, Luật sư Đức Trường đảm nhận công tác pháp chế tại Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Bảo Minh và trở thành luật sư chủ chốt của Công Ty Luật Hợp Danh Nghiêm & Chính từ năm 2008. Luật sư Đức Trường có kinh nghiệm tư vấn trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính, bảo hiểm phi nhân thọ, thương mại, dân sự. Ngoài việc tư vấn pháp lý, Luật sư Đức Trường đã tham gia bảo vệ quyền và lợi ích lợi pháp, bào chữa trong nhiều vụ kiện tranh chấp kinh tế và hình sự.
Luật sư Trường nói tiếng Việt và tiếng Anh.
BẢN TIN HOẠT ĐỘNG
 
Bản quyền thuộc
CÔNG TY LUẬT HỢP DANH NGHIÊM & CHÍNH
Địa chỉ: 8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3821 2351 – 3821 5683 - Fax: (08) 3821 3370
Email: info@nghiemchinh.com
Powered by VNH - Viet New Horizon