ĐÀO TẠO VÀ NGHỀ NGHIỆP
 
Ngoài việc tạo điều kiện cho các sinh viên luật xuất sắc trong và ngoài nước đến để thực tập, học hỏi và tích luỹ kinh nghiệm, chúng tôi luôn tìm kiếm các luật sư/trợ lý luật sư xuất sắc, phù hợp với quy mô công ty và khả năng phát triển nghề nghiệp. Vì vậy, nếu bạn mong muốn thực tập, tập sự hành nghề tại Công ty Luật Hợp Danh Nghiêm & Chính hoặc trở thành thành viên trong đội ngũ của Công ty Luật Hợp Danh Nghiêm & Chính, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi hoặc gửi hồ sơ đến Công ty Luật Hợp Danh Nghiêm & Chính, theo địa chỉ email : info@nghiemchinh.com
BẢN TIN HOẠT ĐỘNG
 
Bản quyền thuộc
CÔNG TY LUẬT HỢP DANH NGHIÊM & CHÍNH
Địa chỉ: 8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3821 2351 – 3821 5683 - Fax: (08) 3821 3370
Email: info@nghiemchinh.com
Powered by VNH - Viet New Horizon