Giải Quyết Tranh Chấp
 
Công ty Luật Hợp Danh Nghiêm & Chính sở hữu các luật sư hàng đầu về việc giải quyết tranh chấp tại Tòa án và Trọng Tài Thương Mại, có nhiều kinh nghiệm trong các vụ kiện tụng trong thương mại, lao động, sở hữu trí tuệ, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm phi nhân thọ, chứng khoán cũng như các vụ kiện dân sự, hôn nhân gia đình và hình sự. Chiến lược của chúng tôi như sau:
 
Tư vấn trước tranh chấp
  • Nghiên cứu hồ sơ vụ việc và đưa ra các nhận định về lợi thế, bất lợi và những rủi ro có thể có; 

  • Đưa ra những tư vấn thực tế về các bước và biện pháp cần thực hiện để giải quyết tranh chấp;

  • Soạn thảo và phát hành thư cảnh báo hoặc thỏa thuận giải quyết vụ việc.

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự
  • Soạn thảo và chuẩn bị các tài liệu cần thiết, bao gồm cả đơn khởi kiện, phản tố; 

  • Đại diện và/hoặc cùng khách hàng tham gia đàm phán và thương thảo về tranh chấp với bên thứ ba; 

  • Tham gia các buổi làm việc, hòa giải, xét xử theo yêu cầu của tòa án và trọng tài.

Đại diện trước tòa án/trọng tài
  • Là luật sư đại diện theo ủy quyền của khách hàng trước tòa án và trọng tài tại Việt nam.
BẢN TIN HOẠT ĐỘNG
 
Bản quyền thuộc
CÔNG TY LUẬT HỢP DANH NGHIÊM & CHÍNH
Địa chỉ: 8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3821 2351 – 3821 5683 - Fax: (08) 3821 3370
Email: info@nghiemchinh.com
Powered by VNH - Viet New Horizon