Pháp Luật Lao Động
 
Công ty Luật Hợp Danh Nghiêm & Chính rất chú trọng lĩnh vực tư vấn pháp luật lao động, bởi nếu pháp luật lao động được áp dụng và thực hiện đầy đủ sẽ là một trong những nhân tố góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của mỗi doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động. Theo đó, các dịch vụ được chúng tôi cung cấp trong lĩnh vực này bao gồm: 
 
  • Tư vấn, soạn thảo, xem xét, chỉnh sửa hợp đồng lao động; thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động và các thỏa thuận khác liên quan đến lao động;

  • Thay mặt doanh nghiệp nộp hồ sơ và đạt được đăng ký quy chế lao động, thỏa ước lao động tập thể với cơ quan lao động địa phương, bao gồm cả việc đại diện khách hàng thương thảo với cơ quan lao động địa phương về nội dung của quy chế lao động, thỏa ước lao động tập thể ;

  • Tư vấn về điều kiện, hồ sơ, thủ tục và thực hiện dịch vụ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt nam;

  • Tư vấn về thủ tục và điều kiện cũng như đại diện cho doanh nghiệp hay người lao động đàm phán về các vấn đề liên quan đến sa thải hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, về bồi thường, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm và các trợ cấp khác liên quan đến chấm dứt hợp đồng lao động hoặc giải quyết tranh chấp lao động tại cơ quan thẩm quyền và/hoặc tòa án tại Việt nam. 
BẢN TIN HOẠT ĐỘNG
 
Bản quyền thuộc
CÔNG TY LUẬT HỢP DANH NGHIÊM & CHÍNH
Địa chỉ: 8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3821 2351 – 3821 5683 - Fax: (08) 3821 3370
Email: info@nghiemchinh.com
Powered by VNH - Viet New Horizon