Pháp Luật Kinh Doanh – Thương Mại và Hợp Đồng
 
Với những luật sư giàu kinh nghiệp của Công ty Luật Hợp Danh Nghiêm & Chính sẽ giúp khách hàng sớm loại bỏ những rủi ro pháp lý không đáng có trước khi tiến hành bất kỳ một thương vụ giao dịch kinh doanh nào, các dịch vụ được chúng tôi cung cấp trong lĩnh vực này bao gồm:
 
  • Cung cấp ý kiến tư vấn pháp luật chung về các loại giao dịch kinh doanh (thương mại);

  • Soạn thảo và tra soát các loại giấy tờ, tài liệu tiền hợp đồng như thư đề nghị giao kết hợp đồng, thư chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng, biên bản ghi nhớ, thoả thuận bảo mật thông tin, v.v… ;

  • Soạn thảo và tra soát các Hợp đồng mua bán, Hợp đồng phân phối, Hợp đồng xuất nhập khẩu, Hợp đồng gia công, Hợp đồng dịch vụ;

  • Thu xếp các vấn đề về thuế, phí, lệ phí và các chi phí phát sinh khác khi tiến hành các giao dịch kinh doanh;

  • Tham gia đàm phán với tư cách đại diện cho khách hàng trong các thương vụ giao dịch kinh doanh (mua bán);

  • Cung cấp các ý kiến pháp lý và đại diện cho khách hàng trong việc giải quyết các tranh chấp thương mại. 
BẢN TIN HOẠT ĐỘNG
 
Bản quyền thuộc
CÔNG TY LUẬT HỢP DANH NGHIÊM & CHÍNH
Địa chỉ: 8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3821 2351 – 3821 5683 - Fax: (08) 3821 3370
Email: info@nghiemchinh.com
Powered by VNH - Viet New Horizon