Bất Động Sản, Xây Dựng và Đấu Thầu
 
Công ty Luật Hợp Danh Nghiêm & Chính cung cấp toàn diện cho khách hàng các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực Bất Động Sản, Xây dựng và Đấu thầu. Cụ thể: 
 
  •  Tư vấn, soạn thảo các loại giấy ờ, tài liệu và thực hiện dịch vụ phục vụ các giao dịch liên quan đến Quyền sử dụng đất và Quyền sở hữu nhà ở, bao gồm thuê đất, giao đất, tặng cho, cho mượn, thừa kế, thế chấp quyền sử dụng đất, đền bù giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhằm gia tăng giá trị của quyền sử dụng đất; 

  • Tư vấn giải quyết tranh chấp, thừa kế liên quan đến nhà, đất và bất động sản khác;

  • Liên hệ làm việc với các cơ quan Chính phủ để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch bất động sản;

  • Tư vấn cho khách hàng ngay từ giai đoạn thiết kế đến khi toàn tất việc xây dựng của một Dự án đầu tư; bao gồm các thủ tục chấp thuận và cấp phép liên quan đến quy hoạch tổng thể, thiết kế cơ sở, quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500, đánh giá tác động môi trường, và giấy phép xây dựng;

  • Tư vấn, soạn thảo và tham gia đàm phán các thoả thuận và Hợp đồng liên quan đến xây dựng, bao gồm cả những hợp đồng thầu xây dựng, hợp đồng chìa khóa trao tay (EPC);

  • Các vấn đề liên quan đến đấu thầu trong xây dựng.
BẢN TIN HOẠT ĐỘNG
 
Bản quyền thuộc
CÔNG TY LUẬT HỢP DANH NGHIÊM & CHÍNH
Địa chỉ: 8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3821 2351 – 3821 5683 - Fax: (08) 3821 3370
Email: info@nghiemchinh.com
Powered by VNH - Viet New Horizon