Tài Chính – Ngân Hàng
 
Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, Công ty Luật Hợp Danh Nghiêm & Chính đã và đang tư vấn cho nhiều Tổ chức Tín dụng trong nước và quốc tế, đặt biệt là các Tổ chức Tín dụng có danh tiếng lớn trên thế giới. Với nền tảng như vậy, Công ty Luật Hợp Danh Nghiêm & Chính sẵn sàng tư vấn mọi vấn đề liên quan đến lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng như:
 
  • Tư vấn về các giao dịch vay và cho vay (trong nước và quốc tế), thuê tài chính và thuê mua tài chính, v.v…;

  • Tư vấn và soạn thảo các chính sách nội bộ, dịch vụ khách hàng và kiểm soát tuân thủ;

  • Tư vấn và soạn thảo các tài liệu tài chính, thư tín dụng, tài liệu hỗ trợ tín dụng và thế chấp;

  • Tư vấn và hỗ trợ huy động vốn dự án công, huy động vốn cho các dự án xây dựng và bất động sản;

  • Tư vấn về các giao dịch thị trường vốn, việc chào bán chứng khoán ra thị trường tập trung và thị trường phi tập trung;

  • Tư vấn về ngoại hối, vay và trả nợ nước ngoài;

  • Tư vấn thu hồi nợ, bao gồm cả đàm phán, thương lượng - hòa giải và khởi kiện.
BẢN TIN HOẠT ĐỘNG
 
Bản quyền thuộc
CÔNG TY LUẬT HỢP DANH NGHIÊM & CHÍNH
Địa chỉ: 8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3821 2351 – 3821 5683 - Fax: (08) 3821 3370
Email: info@nghiemchinh.com
Powered by VNH - Viet New Horizon