Pháp Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm
 
Với kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực bảo hiểm, Công ty Luật Hợp Danh Nghiêm & Chính đã và đang tư vấn pháp lý cho nhiều vụ tranh chấp bảo hiểm lớn trong và ngoài nước, bao gồm cả bảo hiểm tài sản, bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm con người và bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Các luật sư của Công ty Luật Hợp Danh Nghiêm & Chính đã phát hiện và ngăn chặn nhiều thương vụ trục lợi bảo hiểm của bên mua bảo hiểm, bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, v.v…
BẢN TIN HOẠT ĐỘNG
 
Bản quyền thuộc
CÔNG TY LUẬT HỢP DANH NGHIÊM & CHÍNH
Địa chỉ: 8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3821 2351 – 3821 5683 - Fax: (08) 3821 3370
Email: info@nghiemchinh.com
Powered by VNH - Viet New Horizon