Mua Bán và Sáp Nhập Doanh nghiệp (M&A)
 
Hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) của các Nhà đầu tư trong và ngoài nước đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. M&A là một công cụ lý tưởng để các Nhà đầu tư nước ngoài thiết lập hiện diện thương mại ở Việt Nam, tránh được các rủi ro tiềm ẩn so với thành lập doanh nghiệp mới. Đội ngũ luật sư của Công ty Luật Hợp Danh Nghiêm & Chính giàu kinh nghiệm trong hoạt động M&A, các dịch vụ cụ thể của chúng tôi bao gồm:
 
  • Cung cấp các giải pháp tối ưu cho việc tái cơ cấu doanh nghiệp, các thủ tục pháp lý cần thiết để tiến hành một thương vụ M&A an toàn và hiệu quả nhất;

  • Cung cấp dịch vụ tư vấn về thuế, lao động, v.v… đối với việc tái cơ cấu doanh nghiệp;

  • Xem xét và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, tài liệu của doanh nghiệp mục tiêu trong các giao dịch M&A (Due Diligence), đàm phán, soạn thảo, rà soát, các loại hợp đồng giao dịch liên quan đến M&A (các loại hợp đồng mua bán cổ phần, phần vốn góp và các loại tài sản khác, v.v…);

  • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng nộp hồ sơ và theo sát việc cấp các giấy phép/chấp thuận bắt buộc theo quy định của pháp luật Việt Nam cho các giao dịch M&A.
BẢN TIN HOẠT ĐỘNG
 
Bản quyền thuộc
CÔNG TY LUẬT HỢP DANH NGHIÊM & CHÍNH
Địa chỉ: 8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3821 2351 – 3821 5683 - Fax: (08) 3821 3370
Email: info@nghiemchinh.com
Powered by VNH - Viet New Horizon