Nguyễn Thành Nhơn, Trợ lý luật sư
 
Thành Nhơn tốt nghiệp Đại Học Luật Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2010, làm việc tại Công ty Luật Hợp Danh Nghiêm & Chính từ 2010. Nguyễn Thành Nhơn nói tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Hoa.
BẢN TIN HOẠT ĐỘNG
 
Bản quyền thuộc
CÔNG TY LUẬT HỢP DANH NGHIÊM & CHÍNH
Địa chỉ: 8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3821 2351 – 3821 5683 - Fax: (08) 3821 3370
Email: info@nghiemchinh.com
Powered by VNH - Viet New Horizon