Lưu Phương Nhung, Trợ Lý Luật Sư
 
Phương Nhung  tốt nghiệp Đại Học Kinh Tế Luật, Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2010 và làm việc tại  Công ty Luật Hợp Danh Nghiêm & Chính từ năm 2011. Phương Nhung nói tiếng Việt và Tiếng Anh
BẢN TIN HOẠT ĐỘNG
 
Bản quyền thuộc
CÔNG TY LUẬT HỢP DANH NGHIÊM & CHÍNH
Địa chỉ: 8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3821 2351 – 3821 5683 - Fax: (08) 3821 3370
Email: info@nghiemchinh.com
Powered by VNH - Viet New Horizon