Luật sư Võ Thị Hồng Ngân
 
Luật sư Hồng Ngân tốt nghiệp trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2005 và trở thành thành viên của Đoàn Luật Sư Thành Phố Hồ Chí Minh từ năm 2010. Luật sư Hồng Ngân chuyên về tư vấn và tham gia tố tụng trong các lĩnh vực thương mại, lao động và tư vấn, thực hiện thủ tục đầu tư và thành lập doanh nghiệp.  
Luật sư Ngân nói tiếng Việt và tiếng Anh
BẢN TIN HOẠT ĐỘNG
 
Bản quyền thuộc
CÔNG TY LUẬT HỢP DANH NGHIÊM & CHÍNH
Địa chỉ: 8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3821 2351 – 3821 5683 - Fax: (08) 3821 3370
Email: info@nghiemchinh.com
Powered by VNH - Viet New Horizon