Luật Sư Trần Đại Nghĩa
 
Luật sư Trần Đại Nghĩa tốt nghiệp Trường Đại Học Luật Thành Phố Hồ Chí Minh năm 1990. Trước khi gia nhập Công Ty Luật Hợp Danh Nghiêm & Chính, Luật sư Trần Đại Nghĩa làm việc tại Tòa Án Nhân Dân Tỉnh Cần Thơ và Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao từ năm 1991 đến năm 2007 và gia nhập Đoàn Luật sư Thành Phố Hồ Chí Minh từ năm 2007 cho đến nay. Luật sư Trần Đại Nghĩa có kinh nghiệm tố tụng và tư vấn trong lĩnh vực hình sự, dân sự, kinh tế, lao động, hành chính. 
Luật sư Nghĩa nói tiếng Việt và tiếng Anh.
BẢN TIN HOẠT ĐỘNG
 
Bản quyền thuộc
CÔNG TY LUẬT HỢP DANH NGHIÊM & CHÍNH
Địa chỉ: 8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3821 2351 – 3821 5683 - Fax: (08) 3821 3370
Email: info@nghiemchinh.com
Powered by VNH - Viet New Horizon