Luật sư Tống Nữ Minh Phú
 
Luật sư Minh Phú tốt nghiệp trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2000 và là thành viên của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2004. Luật sư Minh Phú chuyên sâu về hỗ trợ pháp lý cho các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa đầu ngành tại TP. Hồ Chí Minh và là luật sư giàu kinh nghiệm về tố tụng dân sự, hôn nhân gia đình và thừa kế.
Luật sư Phú nói tiếng Việt và tiếng Anh.
 
BẢN TIN HOẠT ĐỘNG
 
Bản quyền thuộc
CÔNG TY LUẬT HỢP DANH NGHIÊM & CHÍNH
Địa chỉ: 8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3821 2351 – 3821 5683 - Fax: (08) 3821 3370
Email: info@nghiemchinh.com
Powered by VNH - Viet New Horizon